• تبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، ساختمان هلیا، طبقه اوّل

  • ۱۱ - ۳۵۵۷۹۳۱۰ - ۰۴۱

  • info [at] kimiamic [dot] com

  • دکتر سکینه واحدی نیا (ن. پ. ۸۴۸۷۳)