ماموگرافی

سرطان سینه در صورت تشخیص زودهنگام قابل درمان است و ماموگرافی دقیقترین ابزار برای رسیدن به این هدف است. روشی کم خطر و کم هزینه که تصاویری واضح و با جزئیات دقیق از بافت پستان بدست می‌دهد.

ادامه
رادیوگرافی پانورامیک دهان و دندان دیجیتال

عکس opg بیشتر برای بررسی بیماریهای دندان در دندانپزشکی کاربرد دارد. این رادیوگرافی تصویری سراسری از فک و دندانهای بالا و پایین ارائه میدهد و در آن میتوان مواردی مانند پوسیدگی و دندانهای پنهان و در حال رشد را مشاهده کرد.

ادامه
هیستروسالپنگوگرافی (HSG) یا عکس رنگی رحم

از آنجایی که رحم بافت نرم و غیر استخوانی دارد، تصویربرداری از آن با اشعه ایکس بدون تزریق ماده حاجب ممکن نیست. تزریق این ماده باعث تمایز رحم و لوله های آن از سایر بافتهای بدن و در نتیجه رویت پذیری آن در تصاویر رادیوگرافی خواهد شد.

ادامه