سونوگرافی پستان

نخستین و ساده‌ترین قدم برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان، سونوگرافی سینه میباشد. سونوگرافی پستان محدودیتهای ماموگرافی را در بررسی برخی سینه ها جبران کرده و با ابزارهایی مانند الاستوگرافی به تشخیص ماهیت توده های مشکوک از لحاظ سرطانی یا بی خطر بودن کمک میکند.

سونوگرافی پستان چیست؟

سونوگرافی پستان یکی از ابزارهای تصویربرداری بی خطر و بدون درد با امواج صوتی است که برای تشخیص و ارزیابی توده‌ها و ناهنجاریهای بافت پستان و گره‎‌های لنفاوی در زیربغلها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این ابزار  آگاهیهایی از بافت پستان بدست می‌آید که ممکن است از دیگر ابزارهای تصویربرداری تشخیصی از جمله ماموگرافی و MRI بدست نیاید. این ابزار هیچ کدام جایگزین یکدیگر نیستند و مجموع اطلاعات بدست آمده از این ابزار هاست که بررسی دقیق پستان را برای رادیولوژیست ممکن ساخته و امکان تشخیص زودهنگام سرطان پستان را میسر می سازد.

سونوگرافی پستان در تبریز

کاربردهای سونوگرافی پستان

بافت پستان شامل چربی، غدد تولید شیر و مجاری انتقال دهنده‌ی شیر به نوک پستان است. در میان این بافتها گاهی توده هایی یافت میشود که میتواند بیخطر و یا توده سرطانی باشد. کیستها از جمله توده های خوشخیم و اغلب بی خطر  بوده و در واقع کیسه هایی پر از مایع می باشند. بر خلاف کیستها توده های سرطانی اغلب داری بافت تو پر و از جنس خود بافت پستان میباشند. امواج صوتی که در سونوگرافی پستان بکاربرده میشود، در این دو محیط رفتاری متفاوت داشته و تصویر ایجاد شده توسط آن، شناخت و ایجاد تمایز مابین این دو نوع توده را برای پزشک ممکن میسازد.

مقایسه بافت سالم و توده کیستیک با توده سرطانی در سونوگرافی پستان

بافت سالم پستان در مقایسه با توده کیستیک (خوش خیم) و توده سرطانی


علاوه بر تعیین نوع توده اندازه آن نیز توسط دستگاه سونوگرافی به راحتی و با دقت بالا قابل اندازه گیری است. ماهیت زنده و پویای تصاویر سونوگرافی پستان بر خلاف تصاویر ایستای ماموگرافی یا ام آر آی، این امکان را میدهد تا رفتار توده از لحاظ مکانیکی و نرمی و سختی نیز توسط فرآیند الاستوگرافی بررسی شده و قضاوت مطمئن تری از ماهیت توده بدست آید. علاوه بر این در عمل بیوپسی و نمونه برداری از پستان با سونوگرافی میتوان مکان سوزن را بصورت آنی و زنده مشاهده کرده و آن را به محل نمونه برداری هدایت کرد. علیرغم اهمیت بالای ماموگرافی در تشخیص توده های سرطانی پستان، در سینه هایی که بافت پستانی در آنها متراکم هستند، دقت تشخیصی ماموگرافی کاهش پیدا میکند. در این موارد از سونوگرافی برای بررسی نواحی متراکم از نظر وجود یافته غیر طبیعی استفاده میکنیم. همچنین همانگونه که گفته شد سونوگرافی میتواند ماهیت تو پر و یا کیستیک ضایعات مشاهده شده در ماموگرافی را مشخص کند. برای بررسی بافت پستان در بانوان زیر 30 سال که سابقه خانوادگی سرطان پستان ندارند سونوگرافی پستان به تنهایی برای بررسی بافت پستان کفایت میکند. برای مادران باردار نیز که نیاز به بررسی بافت پستان دارند سونوگرافی پستان نخستین قدم بررسی و یک روش بیخطر و امن می باشد.


روش انجام سونوگرافی پستان

از بیمار خواسته میشود تا تمام لباسهای بالاتنه خود را از تن درآورد. بیمار روی تخت به پشت میخوابد و رادیولوژیست پروب دستگاه سونوگرافی را به ژل مخصوصی آغشته میکند. این ژل کمک میکند تا محیط مادی مناسبی مابین پروب و پوست بدن برای عبور امواج صوتی فراهم شود. مواد این ژل برپایه آب بوده و براحتی از روی پوست پاک میشود. پروب بر روی پستان و زیربغلها حرکت داده میشود. امواج صوتی پس از عبور از بافت پستان و پس از برخورد با انواع بافتهای آن بازتاب یافته و دوباره توسط پروب دریافت میگردند. اطلاعات این بازتاب توسط دستگاه سونوگرافی پردازش شده و تصویری از بافت پستان در دستگاه سونوگرافی نمایش داده میشود.

با ابزارهایی که دستگاه سونوگرافی در اختیار رادیولوژیست قرار میدهد او میتواند اندازه توده ها را بصورت دقیق مشخص نماید. این اندازه گیریها در زمانهای مختلف، امکان کنترل و مقایسه اندازه توده ها در گذر زمان را ممکن میسازد. رادیولوژیست با ابزارهایی مانند الاستوگرافی واکنش بافت پستان در برابر فشار مکانیکی را بررسی می نماید. مجموع این ابزارها کمک میکنند تا  ماهیت توده ها از لحاظ بیخطر یا سرطانی بودن دقیق تر تشخیص داده شود. در صورتی که تصاویر ماموگرافی موجود باشد، رادیولوژیست با مشاهده آن، توده ها و نواحی مشکوک را با سونوگرافی بصورت دقیقتری بررسی میکند. بطور معمول انجام سونوگرافی پستان 10 دقیقه به طول می انجامد ولی در صورت وجود کیستها و توده های زیاد بررسی تک تک این موارد زمانبر بوده و ممکن است تا 30 دقیقه نیز به طول انجامد. رادیولوژیست با جمع بندی داده های بدست آمده و مقایسه آن با سوابق سونوگرافی یا ماموگرافی قبلی نتایج بررسی خود را به پزشک معالج گزارش میکند. در رادیولوژی کیمیا گزارش و تصاویر سونوگرافی بصورت کاغذی چاپ شده و در اختیار بیمار قرار میگیرد. همچنین لینک گزارش سونوگرافی و تصاویر به شماره موبایل بیمار  پیامک میشود و این اطلاعات بصورت اینترنتی نیز در دسترس میباشد.

سونوگرافی سینه در تبریز

مرکز رادیولوژی کیمیا مجهز به دستگاههای پیشرفته و دقیق جهت سونوگرافی کالرداپلر، الاستوگرافی پستانها و ماموگرافی دیجیتال بوده و با تجربه بالای دکتر سکینه واحدی نیا در زمینه تشخیص توده های سرطانی پستان، یکی از مراکز مورد اعتماد و‌ ریفرال پزشکان برای اقدامات تشخیصی در فیلد پستان  در تبریز  می باشد. 

آمادگیهای لازم برای سونوگرافی پستان

بهترین زمان انجام این سونوگرافی پس از پایان دوران پریود است. پیش از مراجعه دوش بگیرید. عطر، بوگیر ، پودر تالک، کرم، لوسیون و ... روی سینه‌ها و زیربغلها استفاده نکنید. در صورتی که مدارک پزشکی از قبیل آزمایش، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی و ...  مرتبط با سینه ها یا سرطان دارید هنگام مراجعه، گزارشها و بویژه تصاویر این مدارک را  که بصورت فیلم رادیولوژی یا سی دی هستند، بهمراه داشته باشید.