سونوگرافی حاملگی

سونوگرافی بهترین روش برای اطمینان از بارداری و آگاهی از وضعیت و سلامت جنین و مادر در دوران حاملگی است. با کنترل وضعیت بارداری علاوه بر افزایش حس آرامش و اطمینان در مادر، از ناهنجاریهای جنینی و چالشهای احتمالی آگاهی پیدا کرده و برای آنها چاره اندیشی میشود.

ادامه
سونوگرافی شکم

در سونوگرافی شکم از امواج فراصوت جهت ایجاد تصویر و بررسی ساختار ارگانهای واقع در ناحیه شکم از قبیل کبد، کیسه صفرا، طحال، پانکراس، کلیه ها و شریانها و وریدهای اصلی شکمی استفاده میشود.

ادامه