سونوگرافی حاملگی

سونوگرافی بهترین روش برای اطمینان از بارداری و آگاهی از وضعیت و سلامت جنین و مادر در دوران حاملگی است. با کنترل وضعیت بارداری علاوه بر افزایش حس آرامش و اطمینان در مادر، از ناهنجاریهای جنینی و چالشهای احتمالی آگاهی پیدا کرده و برای آنها چاره اندیشی میشود.

ادامه
سونوگرافی شکم

در سونوگرافی شکم از امواج فراصوت جهت ایجاد تصویر و بررسی ساختار ارگانهای واقع در ناحیه شکم از قبیل کبد، کیسه صفرا، طحال، پانکراس، کلیه ها و شریانها و وریدهای اصلی شکمی استفاده میشود.

ادامه
سونوگرافی پستان

نخستین و ساده‌ترین قدم برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان، سونوگرافی سینه میباشد. سونوگرافی پستان محدودیتهای ماموگرافی را در بررسی برخی سینه ها جبران کرده و با ابزارهایی مانند الاستوگرافی به تشخیص ماهیت توده های مشکوک از لحاظ سرطانی یا بی خطر بودن کمک میکند.

ادامه