سونوگرافی شکم

در سونوگرافی شکم از امواج فراصوت جهت ایجاد تصویر و بررسی ساختار ارگانهای واقع در ناحیه شکم از قبیل کبد، کیسه صفرا، طحال، پانکراس، کلیه ها و شریانها و وریدهای اصلی شکمی استفاده میشود.

سونوگرافی شکم در چه مواردی انجام میشود؟

سونوگرافی شکم بیشتر برای بررسی ارگانهای توپُر واقع در ناحیه شکم مانند کبد و کیسه صفرا، کلیه ها ،طحال و‌ پانکراس انجام میشود. ارگانهای تو خالی و پر از گاز و هوا مانند معده، روده ها و ریه ها بخاطر سایه سازی گاز در تصویر و کاهش وضوح آن، قابل بررسی با سونوگرافی نمی‌باشند. همچنین امواج اولتراسوند قابلیت عبور از ارگانهای کلسیفیه و سخت مثل استخوان را ندارد. تعدادی از پاتولوژی ها و بیماری های ارگانهای شکم با سونوگرافی قابل تشخیص هستند .سنگهای کلیه، سنگ کیسه صفرا، توده ها و‌کیست ها و تغییرات پارانشیمال این اعضا، تجمع مایع یا خونریزی داخل شکمی، ترومبوز و گرفتگی در عروق خونی و را میتوان بعنوان‌ نمونه نام برد.

آیا سونوگرافی شکم ضرر دارد؟ 

امواج اولتراسوند از جنس صوت و با ماهیت امواج مکانیکی بوده و هیچ گونه خطر و ضرر شناخته شده ندارد و فرآیندی غیر تهاجمی و بدون درد است. 

آمادگیهای لازم برای سونوگرافی شکم و نحوه انجام آن چگونه است؟

برای بررسی دقیق، بیمار باید 8 الی 12 ساعت ناشتا باشد و در صورت داشتن نفخ یا یبوست باید از روغن سناگراف یا قرص دایمتیکن استفاده نماید. این آمادگی باعث از بین رفتن گازهای مزاحم در شکم میشود که از وضوح تصویر سونوگرافی کم میکنند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر مطلب آمادگی برای سونوگرافی شکم و لگن را مطالعه فرمایید. در هنگام انجام سونوگرافی بیمار روی تخت به پشت دراز کشیده و رادیولوژیست ژل مخصوص سونوگرافی را روی ناحیه شکم میمالد و با حرکت دادن پروب سونوگرافی روی نواحی مختلف شکم و هدایت امواج فراصوت، از ارگانهای داخل شکمی در دستگاه سونوگرافی تصویر ساخته میشود. بسته به اینکه از کدام ارگانهای ناحیه شکم درخواست سونوگرافی شده است، سونوگرافی شکم ممکن است بین 10 تا 30 دقیقه به طول بیانجامد.

سونوگرافی کبد

سونوگرافی کبد آزمایشی غیر تهاجمی است که به رادیولوژیست اجازه میدهد تا کبد و رگهای خونی آن را ببیند. سونوگرافی با ایجاد امواج فراصوتی و تشکیل تصویر از کبد به تشخیص وضعیتها و بیماریهای کبدی از قبیل کبد چرب و سرطان کبد کمک میکند.

ادامه